Home

מה אנחנו מציעים

0542221360

בניית תפריט למסעדה

הדרכת צוותים – העובדים הם המשאב החשוב ביותר שלנו. גם אם יצרנו תנאים נכונים לעבודה, ללא הדרכה בסיסית לפני פתיחה, והדרכות מקצועיות שוטפות לא נוכל לשלוט ולשפר את רמת השרות.
אנו בונים הדרכות יעודיות על פי הרכב הצוות ורמתו, ועוסקים במעגל השרות והמכירות.

כתיבת נהלים – על מנת לאפשר מעקב ועבודה על פי פורמט קבוע, אנו כותבים ומאגדים את כל החומר הקיים במסעדה לספר אשר בו כתובים הנהלים על פיהם המסעדה מתנהלת

קונספט – הקונספט הוא הבסיס לכל מסעדה והוא מהווה את המרכיב המרכזי בהצלחת המסעדה. לא ניתן להפריז בחשיבותו של קונספט ברור ומהודק בטרם הקמת המסעדה. 
יש לחשוב ולהגדיר מה ישדר העיצוב של המסעדה? מה תשדר המוזיקה? איזו אווירה אנו רוצים להשרות במסעדה, איזה מזון ואילו משקאות יוגשו במסעדה? 
לאחר שעונים על השאלות האלו ניתן להתחיל בהליך התכנון של המסעדה והתפריט.

תכנון ה- Floor – הזרימה בחלל המסעדה וצורת העבודה תלויים בתכנון נכון של החלל. מהיכן יוצא האוכל? איפה עומדת תחנת המלצרים? מקום הבר? ועוד שאלות רבות הנשאלות בשלב התכנון. 
התייחסות ומענה נכון לשאלות אלו יקלו מאוד על עבודת הצוות ביום יום.