Home

ליווי קולירני לרשתות מזון

0542221360

אנו שמחים לספק ליווי וייעוץ עבור יזמים המעוניינים ברכישת זכיינות בתחום המזון וכן בליווי של רשתות מזון. 
זהו נושא שלרוב מתגלה כמורכב כשמדובר ברשת מזון בעלת מספר סניפים כאשר על כל אחד מהם לעמוד בסטנדרטים קולינרים זהים ואחידים.
היכולת לסנכרן את איכות המנות, צורת ההגשה והסגנונן בין סניף לסניף זו אמנות בפני עצמה המתחילה בתכנון נבון מול השף הרישתי, הספקים השונים ועובדי המטבח.
מתוך היכרות מעמיקה שלנו עם מערכת כמו זו, אני תמיד שמחים ונהנים לספק ליווי מקצועי בתהליך.בקרו בעמוד שלנו באתר Fran&Mark למידע נוסף על ליווי קולינרי לרשתות מזון.