Home

שירותים נוספים

0723923206

שירות ייעוץ למסעדות

הדרכות לטבחים – הדרכות צוות המטבח הינו כלי ניהולי המאפשר שיפור מתמיד ביכולות המקצועיות. OJT – הדרכה בזמן העבודה, מאפשר לייעל את עבודת הצוות, לאתר תהליכים שגויים ולשפרם באופן מידי.

כתיבת נהלים – כחלק מהליווי הקולינרי אנו מסכמים את תהליכי העבודה במטבח בכתיבת נהלים הכוללים נהלי פתיחה וסגירה ונהלי יצור בכדי לאפשר אחידות בהוצאת המנות.

כתיבת תפריטים – כתיבת התפריט ובנייתו הינו תהליך אשר מתבסס על הקונספט המתגבש ו/ או הקיים. אנו מאמינים בשיתוף של כל הגורמים המעורבים בתהליך בניית התפריט. התפריט חייב להיות ברור, נכון לתפעול, יצירתי ומתאים למקום בו הוא מוצג .

תכנון מטבח – תכנון המטבח מתבצע בעזרתו של האדריכל אשר תפקידו לייצר חללים מתאימים לתכנון ולעבודה. אנחנו נתכנן את המדורים השונים על פי דרישות התפריט תוך הקפדה על זרימת עבודה נכונה המאפשרת יעילות בכוח העבודה.

תמחור – תמחור התפריט הוא אחד הכלים להצלחה עסקית. אנו נבנה מתכונים מדויקים ונגזור מהם עץ מוצר המחשב במדוייק את כמות חומרי הגלם בכל מנה ומאפשר שליטה על עלויות המזון.