Home

פתיחת בית קפה – עלויות

0542221360

בישראל פועלים כ-2,000 בתי קפה, כ-55% מהם בבעלות פרטית והשאר מהווים חלק מרשתות (בין אם בבעלות ישירה ובין אם בזכיינות). יזמים רבים מבקשים להצטרף לשוק בתי הקפה בישראל, שמגלגל כ-5 מיליארד ₪ בשנה ונחשב כבעל פוטנציאל לרווחים נאים (גם אם כמחצית מבתי הקפה החדשים נסגרים תוך 3 שנים, לעתים עוד לפני שהחזירו את ההשקעה בהם) – אבל לפני שקופצים למים (או לקפה…) חשוב לבצע חישוב מפורט של עלות הקמת בית הקפה ולהבין על סמך נתונים מדויקים האם אכן מדובר בהשקעה שתניב את הפירות המקווים.

עלות לייבור קוסט או באופן כללי פתיחת בית קפה עשויה להיות 200,000-300,000 ₪ כשמדובר בעסק צנוע, ויכולה להגיע גם לסכומים גבוהים פי 10 עבור מקום מושקע במיוחד. העלויות העיקריות הן שכירת המקום שבו יפעל בית הקפה, התאמת המבנה לפעילות המתוכננת בו, רכישת ציוד, מלאי התחלתי וכן רישיונות ואישורים הכרחיים.

בחלק מהמקרים כוללת עלות הקמת בית קפה גם רכישת זיכיון – חלק גדול מבתי הקפה בארץ פועל בשיטת הזכיינות, שמספקת מספר יתרונות משמעותיים ורלוונטיים לתחום זה. בעיקר נהנה בית קפה שהוא חלק מרשת גדולה מעובדת היותו מותג מוכר, כך שבמקרים רבים זוהי השקעה משתלמת (שכמובן חובה לבחון בקפידה).

באופן טבעי יזם שמעוניין לפתוח בית קפה שואף מצד אחד לצמצם את העלויות הראשוניות אבל מצד שני כל ניסיון לחסוך בהוצאות עלול לפגוע בסיכויי ההצלחה של העסק. כך למשל פתיחת בית קפה בלוקיישן לא מתאים רק כי דמי השכירות בו אטרקטיביים תוביל לתפוסה נמוכה ועל כן גם הכנסות מועטות, וגם רכישת ציוד זול עלולה להתגלות כטעות יקרה.

על-מנת למצוא איזון אופטימלי בין צמצום עלות פתיחת בית הקפה לבין מקסום הסיכוי להצלחה עסקית משמעותית כדאי להסתייע באנשי מקצוע מנוסים ומיומנים בתחום ולבצע את המהלך בעזרת new-rest.