Home

ליווי אסטרטגי למסעדות


מההתחלה ועד הסוף

בניית אסטרטגיה הינה תהליך העוסק בשאלות מהותיות בחייו של הארגון. בליווי האסטרטגי אנו מנסים לענות על השאלות, מה לעשות? מדוע לעשות? ואיך עושים זאת נכון?
אנו מגדירים את המטרה של האירגון, מזהים את המשימות הניהוליות, מייצרים תוכניות וסדרי עדיפויות המאפשרים את פיתוח היכולות של האירגון ואת תחזוקתן על מנת להשיג יתרונות משמעותיים בתחרות הקיימת בשוק המזון ההסעדה והאירוח.

איתור יכולות - על מנת להבין את הפוטנציאל העיסקי של הארגון אנו ממפים את הארגון מבצעים ניתוח של סביבת העבודה הפנימית והחיצונית והערכת הפערים בין מצב נתון והעתיד הרצוי.

בניית אסטרטגיה להתפתחות על בסיס יכולות - אנו עוסקים בנושאים הבסיסים שבהם האירגון צריך להתמקד ובונים תוכניות פעולה וטקטיקות להשגתן.

חשיפה לשווקים אחרים וחדשים - 
בתהליך החשיפה לשווקים אחרים וחדשים אנו מאפשרים בחינה מחודשת של האסטרטגיה אותה בנינו ומאפשרים זווית ראיה מחודשת ומענה לשינויים בשוק.


ייעוץ יום יומי על בסיס התנהלות - 
אנו נמצאים בשטח קרוב למערך הניהולי זמינים ומוכנים לכל שינוי או שאלה בודקים שהאירגון לא נרדם בשמירה ונותנים מענה אירגוני מהיר לאיומים והזדמנויות.

 

Written by.
jet